Informatika gyűjtemény

NézetNyomtat

A zendülők

Egy könyvben és filmben is feldolgozott kalandtörténetről szól az elkészítendő dokumentum. Feladata, hogy a zendulok.txt és hajo.jpg állományok felhasználásával az alábbi leírás és a minta alapján készítse el a dokumentumot.

Források

Feladatok

 1. Nyissa meg a zendulok.txt forrásszöveget (ISO8859-2 kódolású), és mentse sziget néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában!
 2. A forrásszöveg szövegbeviteli hibákat tartalmaz: felesleges szóközöket, tabulátorjeleket és bekezdésjeleket. Ezeket javítsa ki, szüntesse meg!
 3. Az oldal fekvő tájolású legyen!
 4. Az oldal szövegének elrendezését táblázat segítségével valósítsa meg!
  a. A táblázat háromoszlopos, de ahol szükséges cellaegyesítést, illetve -felosztást alkalmazzon!
  b. A minta alapján határozza meg a sorok számát!
  c. Legyen a táblázat kívülről vékony vonallal szegélyezett!
  d. A cellákba helyezze el a mintának megfelelő szövegrészeket!
  e. A szöveg karakterei Times New Roman vagy Nimbus Roman típusúak és 12 pontosak legyenek!
 5. A cím, „A zendülők titkos szigete” középen jelenjen meg! Betűmérete 26 pontos, stílusa félkövér, a térköz előtte és utána 12 pontos (0,42 cm) legyen!
 6. A cím végén lábjegyzetjelölést helyezzen el „*” szimbólummal! A lábjegyzet szövegét gépelje be!
 7. Az első és harmadik oszlopban lévő szöveg formátuma:
  a. balról és jobbról a behúzás 0,2 cm;
  b. az első sor behúzása 0,5 cm;
  c. a bekezdések sorkizártak.
 8. A második oszlopban vízszintesen középre helyezze el a hajo.jpg képet! Felette és alatta az oszlop szélességében 4–5 pont vastagságú szegélyvonal jelenjen meg! A vonalak és a kép távolsága pontosan 0,2 cm legyen! A tagoláshoz felesleges bekezdésjeleket ne alkalmazzon!
 9. Az alsó szegélyvonal alatt 12 pontnyira a képaláírás legyen középre igazított és dőlt betű- stílusú!
 10. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást, ahol szükséges!
 11. Készítse el a fejlécet a minta szerint! Gépelje be és igazítsa jobbra a szöveget! Az oldal teljes szélességében legyen alatta és felette vékony vonal!

Minta